SL

R/DAY

B/DAY

B/TIME

ARTIST

PROGRAMME

1

1.10.12

11/18.10.12

1.10 P.M.

Ajaya Kr. Satpathy

Mrudanga  Badya

2

1.10.12

12/19.10.12

1.10PM

Gunanidhi Jena

EKTARA

3

1.10.12

16/23.10.12

1.10PM

Niranjan Parida

Ektara Bhajan

4

1.10.12

21/28.10.12

1.10PM

Nishamani Moharana

Khanjani bhaj.

5

3.10.12

9.10.12

10P.M.

Basanta Kr. Mishra

Pala

6

3.10.12

10.10.12

10PM

Kailash Ch  Mohapatra(Behera)

Odisi Kirtan

7

3.10.12

24/31.1012

1.10PM

Golakh Samal & Party

Telengi Badya

8

4.10.12

12.10.12

 10PM

Kailash Ch Mohanty

Odissi Kirtan

9

4.10.12

19.10.12

10PM

Chandra Sekhar Patra

Pala

10

4.10.12

21.10.12

10P.M.

Radhashyam Sahoo

DASKATHIA

11

4.10.12

16.10.12

10PM

Manjumala DALAI

Pala

12

5.10.12

24.1012

10P.M.

Bansidhar Parida

ODISSIKIRTAN

13

5.10.12

25.10.12

10P.M.

BHASKAR Mohanty

Daskathia

14

5.10.12

28.10.12

10P.M.

Gouranga Padhi

ODISSIKIRTAN

15

5.10.12

30.10.12

10P.M.

Dhaneswar Behera & Patrty

PALLA